Δηλώσεις εργαστηρίου “Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες”

Οι φοιτητές οι οποίοι θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών, παρακαλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα:

https://docs.google.com/forms/d/1QZxNFhi-FfYNCMLM3juhEypmW5B1gSVdWP1Mvi-9qEw/viewform?usp=send_form