Εργαστήριο Λογική και Λογικός Προγραμματισμός

Εργαστήριο Λογική και Λογικός Προγραμματισμός

Στο συνημμένο μπορείτε να δείτε την κατανομή των φοιτητών στα τμήματα του εργαστηρίου. Παρακαλούνται οι φοιτητές να προσέρχονται αυστηρά στο εργαστηριακό τμήμα στο οποίο ανήκουν.