Ενδεικτικές Ασκήσεις εξεταστικής (Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες)

Αγαπητοί σπουδαστές,
Στη σελίδα του μαθήματος στο Moodle έχουν αναρτηθεί ενδεικτικές ασκήσεις εξεταστικής.
Ανακοινώσεις για τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης θα ακολουθήσουν προσεχώς.
Γιώργος Ιωάννου