Σήματα και Συστήματα – Εργαστήριο

Παρακαλούνται οι φοιτητές με ΑΕΜ: 4385, 4496, 4396, 3845, 3611, 4281, 4313, 3994, 3453 και 4390 να επικοινωνήσουν μαζί μου, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 17/6/2021 και ώρα 14:00, στο ιδρυματικό μου e-mail, σχετικά με εκκρεμότητες που έχουν.

Ο Διδάσκων,
Ανδρέας Σοϊλεμές