ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε για το πρόγραμμα των καλοκαιρινών φροντιστηριακών ασκήσεων ξεκινά από την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και σύμφωνα με το πρόγραμμα όπως έχει αναρτηθεί στο https://moodle.cs.ihu.gr/για τα μαθήματα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΡ.ΑΣΚ. (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) και ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΦΡ.ΑΣΚ.