Εξέταση Φοιτητών που Νόσησαν

Αγαπητοί φοιτητές σήμερα ολοκληρώνεται η εξεταστική περίοδος του χειμερινού εξαμήνου.

Λόγω των συνθηκών της πανδημίας κάποιοι φοιτητές έχουν νοσήσει κατά την διάρκεια των εξετάσεων και δεν κατέστη δυνατή η συμμετοχή τους στις εξετάσεις συγκεκριμένων μαθημάτων.

Σύμφωνα με την οδηγία του Υπουργείου οι φοιτητές που νόσησαν κατά την διάρκεια της εξεταστικής περιόδου έχουν το δικαίωμα να εξεταστούν σε μία δεύτερη εξεταστική με την προϋπόθεση ότι έχουν δηλώσει τη νόσηση τους στην πλατφόρμα edupass.

Παρακαλούνται οι νοσήσαντες φοιτητές να επικοινωνήσουν μέχρι την Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου με τον διδάσκοντα του μαθήματος που δεν εξετάστηκαν λόγω νόσησης, προκειμένου να προγραμματιστεί η εξέταση τους στο εν λόγω μάθημα.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος