Νόσηση κατά την Περίοδο Εξετάσεων

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με το 73010/Ζ1/14-06-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, οι φοιτητές που δεν μπορούν να παρευρεθούν σε εξέταση μαθήματος, λόγω νόσησης και επιβολής απομόνωσης, δύναται να εξεταστούν σε άλλη ημερομηνία, που θα ορίσει ο διδάσκων του μαθήματος.
Απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση του δικαιολογητικού επιβολής απομόνωσης.