Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων

Το μάθημα θα ξεκινήσει την Τετάρτη 17/2, στις 12:00, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές θα πρέπει να προσέλθουν την ίδια ώρα.

Αικ. Μήτσα