Εργαστήριο Επιστημονικός Υπολογισμός __Τελική εξέταση

Την Πέμπτη 27/1/22 θα γίνει η τελική εξέταση του εργαστηρίου στον χώρο ΕΗΚ και ώρες:
09:00 για τους φοιτητές με επίθετο από Α έως Λ
10:15 για τους φοιτητές με επίθετο από Μ έως Ω

Η ύλη είναι αναρτημένη στην Ασύγχρονη.
Κατά την διάρκεια των εξετάσεων επιτρέπονται τα βιβλία που προτείνονται στον ΕΥΔΟΞΟ και οι σημειώσεις της θεωρίας (pdf Ασύγχρονης) σε έντυπη μορφή ή και σε ηλεκτρονική (χρήση usb).