Ενημέρωση για την έναρξη αιτήσεων εαρινού εξαμήνου πρακτικής ΕΣΠΑ

Eπισυνάπτουμε σύνδεσμο και αρχεία για την έναρξη των αιτήσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ για το εαρινό εξάμηνο 01/04/2023 – 30/10/2023.

Ημερομηνίες αιτήσεων: 22/02/2023 – 05/03/2023

Οι φοιτητές συνδέονται στο url: https://praktiki.ihu.gr/crm/