Δίκτυα Υπολογιστών – Τμήματα εργαστηρίων

Τα τελικά τμήματα όπως έχουν διαμορφωθεί μετά την προσθήκη ακόμη ενός τμήματος.
Κ.Ράντος
Comnet1617p