Εγγραφή στο εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων

Το εργαστηριακό μάθημα «Ψηφιακά Συστήματα» θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, 8:00-10:00. Το εργαστήριο ξεκινά στις 05/10/2016, όπου και θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές των φοιτητών και θα καθοριστούν οι εργαστηριακές ομάδες.