Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – Δήλωση εργαστηρίων

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – Δήλωση εργαστηρίων

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν στο χειμερινό εξάμηνο του ακ.έτους 2016-17 το εργαστήριο του μαθήματος «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών» πρέπει υποχρεωτικά να προσέλθουν στις αίθουσες των εργαστηρίων 207-208 του κτιρίου της βιβλιοθήκης την Παρασκευή 7/10/2016 και ώρα 10:00 προκειμένου να το δηλώσουν.
Οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο σε προηγούμενη περίοδο, έχουν τη δυνατότητα να δώσουν μόνο μια τελική εξέταση χωρίς να το ξαναπαρακολουθήσουν. Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται να το δηλώσουν την Παρασκευή, αλλά θα πρέπει να αναμένουν σχετική ανακοίνωση στο τέλος του εξαμήνου ώστε να προσέλθουν στην εξέταση.
Δικαίωμα παρακολούθησης του εργαστηρίου θα έχουν μόνο οι φοιτητές που θα το δηλώσουν, οι υπόλοιποι δεν θα γίνονται δεκτοί κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Οι φοιτητές που δήλωσαν το εργαστήριο στο μάθημα της θεωρίας την Τετάρτη δεν χρειάζεται να προσέλθουν για δήλωση την Παρασκευή.
Σε περίπτωση όπου κάποιος φοιτητής δεν μπορεί να έλθει αυτοπροσώπως την Παρασκευή για να δηλώσει το εργαστήριο, έχει τη δυνατότητα να το κάνει μέσω κάποιου άλλου φοιτητή.
Δεν θα γίνουν δεκτές δηλώσεις μέσω email.

Ο διδάσκων

Δρ. Β. Μαρδύρης