ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Παρακαλώ δείτε το πρόγραμμα εξετάσεων του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 στο επισυναπτόμενο αρχείο.

https://cs.ihu.gr/cs_hosting/attachments/webpages/el_exam_schedule.pdf

Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Γεώργιος Παπακώστας