Δίκτυα Υπολογιστών – Εργαστήριο – Ώρες εξέτασης

– Τα τρέχοντα εργαστηριακά τμήματα εξετάζονται την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου στις ίδιες ώρες διεξαγωγής των εργαστηριακών τμημάτων (Ε1-Ε6).

– Η Τελική Εξέταση για όσους από τους παλαιότερους φοιτητές έχουν ήδη δηλώσει, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου σε 4 ομάδες με τον ακόλουθο διαχωρισμό:
— Ομάδα 1: 11:00-12:00 (ΑΕΜ από 1154 έως και 3884)
— Ομάδα 2: 12:00-13:00 (ΑΕΜ από 3885 έως και 4001)
— Ομάδα 3: 13:00-14:00 (ΑΕΜ από 4002 έως και 4155)
— Ομάδα 4: 14:00-15:00 (ΑΕΜ από 4161 έως και 4279)