Αναπλήρωση μαθήματος «Ασύρματα Δίκτυα και Επικοινωνίες» στις 18/12

Η αναπλήρωση του μαθήματος των Ασυρμάτων Δικτύων και Επικοινωνιών που δεν πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου θα γίνει την Τετάρτη 18/12 στις 10:00 στην αίθουσα της Τηλεματικής.

Γ. Κάλφας