Εργαστήριο: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – Τελική εξέταση

Ημερομηνία: Τρίτη 07/01/2020
Χώρος: ΕΗΚ
Ώρα: 14:00 από ΑΕΜ 1154 έως ΑΕΜ 4051
15:00 από ΑΕΜ 4052 έως ΑΕΜ 4356
16:00 από ΑΕΜ 4358 έως ΑΕΜ 4516

Η παρούσα ανακοίνωση ισχύει ΚΑΙ για τους φοιτητές που το έχουν ως ΤΕΛΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ