Δίκτυα υπολογιστών – εργαστήριο – αναπλήρωση

Οι σπουδαστές που παρακολουθούν το τμήμα της Δευτέρας καλούνται να έρθουν αύριο Τετάρτη, σε κάποιο από τα τμήματα μεταξύ 12:00 και 16:00 για να αναπληρώσουν το εργαστήριο της 16/1.
Κ.Ράντος