Απουσία Καθηγητή

Ο Καθηγητής Βασ. Καμπουρλάζος θα απουσιάζει από Δευτέρα 25- έως Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 σε προγραμματισμένη συμμετοχή στο συνέδριο “11th International Conference on Social Robotics (ICSR 2019), Madrid, Spain, 26-29 November 2019 (http://icsr2019.uc3m.es/ )”. Ως εκ τούτου δεν θα πραγματοποιηθούν οι θεωρίες των μαθημάτων της Δευτέρας 25 Νοεμβρίου 2019. Ωστόσο, όλες οι ώρες εργαστηρίων θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Απώλεια διδακτικών ωρών θα καλυφθεί μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

Ο Διδάσκων Καθηγητής Δρ. Βασ. Καμπουρλάζος