ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ   –   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ανακοινώνεται ότι η τελική παρουσίαση των εργασιών και η κατάθεση του σχετικού υλικού όπως αυτό περιγράφεται στις Οδηγίες Ανάληψης και Ολοκλήρωσης Θέματος (ιστοσελίδα μαθήματος) θα γίνει την Τρίτη 6 Ιουνίου στην Α2. Οι παρουσιάσεις θα ξεκινήσουν στις 10 π.μ.

Παρακαλούνται οι Project Manager των Ομάδων να δηλώσουν έγκαιρα (το αργότερο μέχρι και τις 4/6) την πρόθεσή τους  να παρουσιάσουν και να καταθέσουν το σχετικό υλικό.

Ο Διδάσκων
Δρ. Θεόδωρος Παχίδης