Ασύρματα Δίκτυα και Επικοινωνίες: Απουσία Καθηγητή και αναπλήρωση μαθήματος

Η παράδοση του μαθήματος «Ασύρματα Δίκτυα και Επικοινωνίες» δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου λόγο απουσίας του καθηγητή Γ. Κάλφα στο εξωτερικό. Το μάθημα θα αναπληρωθεί την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου στις 10:00 στην αίθουσα Α1.
Γ. Κάλφας