Αρχιτεκτονική Νεφών και Πλεγμάτων Η/Υ: Απουσία Καθηγητή

Η παράδοση του μαθήματος «Αρχιτεκτονική Νεφών και Πλεγμάτων Η/Υ» δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου λόγο απουσίας του καθηγητή Γ. Κάλφα στο εξωτερικό. Το μάθημα θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννοήσεως με τους φοιτητές και εύρεσης διαθέσιμης αίθουσας.

Γ. Κάλφας