Αποτελέσματα Προόδου εργαστηρίου «Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη»

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης της προόδου του εργαστηρίου «Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη».

Αποτελέσματα Πρόοδου