Αρχιτεκτονική Νεφών – Εξέταση Αίθουσες Α1/Α2

Η σημερινή εξέταση του μαθήματος «Αρχιτεκτονική Νεφών και Πλεγμάτων Η/Υ» θα ξεκινήσει στις αίθουσες Α1 και Α2 και αν υπάρξει θέμα χώρου θα επεκταθούμε και σε άλλες αίθουσες.