Έναρξη Δια Ζώσης Μαθημάτων για τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Το μάθημα «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» θα ξεκινήσει κανονικά την πρώτη εβδομάδα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Τόσο η θεωρία όσο και τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης και θα εξασφαλίζεται η τήρηση αποστάσεων μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, δηλαδή φοιτητών, διδακτικού και λοιπού προσωπικού προς αποφυγή συγχρωτισμού.

Ειδικότερα

  • την Τετάρτη 30-9-2020 στις 12.00 θα πραγματοποιηθεί το πρώτο μάθημα της Θεωρίας
  • την Τετάρτη 30-9-2020 στις 14.00 θα πραγματοποιηθεί το πρώτο μάθημα για τις ομάδες του εργαστηρίου. Κατά το πρώτο μάθημα θα γίνει εισαγωγή στο αντικείμενο των εργαστηρίων και ενημέρωση για τις δηλώσεις ομάδων οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως και την Τρίτη 6/10/2020

Όλα τα μαθήματα θα γίνονται στην Αίθουσα ΕΧΝ13 (ΤΟΛ 2-2) του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής. Αν κάποιοι φοιτητές ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και έχουν τα αντίστοιχα έγγραφα θα μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα εξ” αποστάσεως αλλά θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τον διδάσκοντα στο kazanidis@teiemt.gr