Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοινωνιών – Αξιολόγηση

Παρακαλούνται οι φοιτητές να ολοκληρώσουν την αξιολόγηση του μαθήματος μέχρι τις 6/12/2020.
Πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα της ασύγχρονης εκπαίδευσης.
Κ.Ράντος