ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΩΣ ΤΙΣ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ
ΛΟΓΩ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΑΣ

ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ