24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΟΎΝ ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΖΟΟΜ LINK (Passcode: 409946) ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 11.30 ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΑΝ