Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοινωνιών – Ασκήσεις Πράξης

Οι ασκήσεις πράξης στις 17/10 θα πραγματοποιηθούν στις 10:00-12:00 αντί της προγραμματισμένης ώρας, στην αίθουσα Α2.
Κ.Ράντος