ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2019-2020

Παρακαλώ δείτε τον Πίνακα Αξιολόγησης των υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στον παρακάτω σύνδεσμο.

Ο τελικός αριθμός των ωρών διδασκαλίας στα γνωστικά αντικείμενα και τα μαθήματα της πρόσκλησης θα καθοριστεί από τη Δ.Ε του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης μέχρι την Παρασκευή 25/10/2019. Την ένσταση θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής της Σ.Θ.Ε. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2019-20