Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοινωνιών – Αναπλήρωση Μαθήματος

Την Παρασκευή 19/1 και ώρα 11:00-13:00 στην Α1, θα γίνει αναπλήρωση της θεωρίας του μαθήματος.
Κ.Ράντος