ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ενδιαφερόμαστε να απασχολήσουμε 1 άτομο στο τμήμα προγραμματισμού – web design για την πρακτική του άσκηση, μέσω ΕΣΠΑ. Απαραίτητες γνώσεις: αγγλικά τουλάχιστον επιπέδου Lower, γνώσεις προγραμματισμού java, java script, php, HTML5.

Στοιχεία εταιρίας:

ENTERCOM Technologies ABEE
Συστήματα Υψηλής Τεχνολογίας
Αναγεννήσεως 52, τκ 546 27
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 52 48 48 κ 2310 52 48 52
E-mail επικοινωνίας: accounting@entercom.gr