Αναπλήρωση – Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 18/01/2018 θα γίνει αναπλήρωση της θεωρίας του μαθήματος «Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός» στις 14:00 στην αίθουσα Α2.

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας