«Αρχιτεκτονική Νεφών και Πλεγμάτων Η/Υ» – «Τηλεματική και Ευρυζωνικά Δίκτυα»

Τα μαθήματα «Αρχιτεκτονική Νεφών και Πλεγμάτων Η/Υ» και «Τηλεματική και Ευρυζωνικά Δίκτυα» του ΠΠΣ Μηχανικών Πληροφορικής θα εξεταστούν για τελευταία φορά, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

«Αρχιτεκτονική Νεφών και Πλεγμάτων Η/Υ» – Δευτέρα 12/2 στις 10:30 π.μ. στην Αίθουσα Α1 (λόγω μεταφοράς από 7/2)

«Τηλεματική και Ευρυζωνικά Δίκτυα» – Πέμπτη 15/2 στις 09:00 π.μ. στην Αίθουσα Α1

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που δεν θα έχουν περάσει τα δύο αυτά μαθήματα μετά και την παραπάνω (τελευταία) εξέταση, στις δηλώσεις τους να αντικαταστήσου τα μαθήματα αυτά με άλλα.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος