Συμπληρωματική Εξέταση Μαθημάτων

Η συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε την διεξαγωγή συμπληρωματικής εξέτασης των μαθημάτων που εξετάστηκαν την Πέμπτη 8/2, προκειμένου να εξεταστούν οι φοιτητές/τριες που λόγω της κατάληψης απομακρύνθηκαν από την Καβάλα και δεν ήταν δυνατόν να επιστρέψουν έγκαιρα μετά την λήξη της κατάληψης.

Συγκεκριμένα, η εξέταση των παρακάτω μαθημάτων θα γίνει συγχρόνως την Τρίτη 13/2 στην Αίθουσα Α1 στις 10:00 π.μ.:

1. Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ)
2. Προγραμματισμός του Παγκόσμιου Ιστού (ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ)
3. Ηλεκτρικά Κυκλώματα (ΒΡΟΧΙΔΟΥ)
4. Πολυμέσα (ΒΡΟΧΙΔΟΥ)

Σημειώσεις: (1) δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση έχουν οι φοιτητές/φοιτήτριες που δεν εξετάστηκαν στα παραπάνω μαθήματα την Πέμπτη 8/2 και (2) σε περίπτωση που υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες που χρειάζεται να εξεταστούν σε παραπάνω από ένα μαθήματα, η επόμενη εξέταση θα διεξαχθεί στην συνέχεια 12:00, κλπ.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος