Αρχιτεκτονική Νεφών και Πλεγμάτων Η/Υ: Απουσία Καθηγητή και αναπλήρωση μαθήματος 20/12

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ: Η παράδοση του μαθήματος «Αρχιτεκτονική Νεφών και Πλεγμάτων Η/Υ» δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου λόγο συμμετοχής του διδάσκοντα Γ. Κάλφα στο συνέδριο IEEE Globecom 2019, HI, USA με σκοπό την παρουσίαση ερευνητικής εργασίας. Όπως αποφασίστηκε και κατά τη διάρκεια του τελευταίου μαθήματος η αναπλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου στις 18:00 στην αίθουσα Α1.

Γ. Κάλφας