Εργαστήριο Δίκτυα Υπολογιστών

Ανακοινώνεται ότι η εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι δεν θα γίνουν εργαστηριακά μαθήματα στις 18/12.