Ασύρματα Δίκτυα και Επικοινωνίες: Απουσία Καθηγητή και αναπλήρωση μαθήματος

Η παράδοση του μαθήματος «Ασύρματα Δίκτυα και Επικοινωνίες» δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου λόγο συμμετοχής του διδάσκοντα Γ. Κάλφα στο συνέδριο IEEE Globecom 2019, HΙ, USA με σκοπό την παρουσίαση ερευνητικής εργασίας. Σχετικά με την αναπλήρωση του μαθήματος θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση μόλις επιβεβαιωθεί η διαθεσιμότητα αίθουσας.

Γ. Κάλφας