Αγαπητοί φοιτητές του ΠΠΣ Μηχανικών Πληροφορικής, ενόψει έναρξης των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου στις 21 Φεβρουαρίου 2022, έχει ανακοινωθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου στον σύνδεσμο.

Σας υπενθυμίζω ότι το εαρινό εξάμηνο θα διδαχθεί το μάθημα «704ΕΔΥΒ – Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες» το οποίο δεν διδάχθηκε το χειμερινό εξάμηνο.

Ο Πρόεδρος