Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – Εργαστήριο

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – Εργαστήριο

Την Παρασκευή 27/1/2017 θα διεξαχθεί η δεύτερη πρόοδος του εργαστηρίου για όλες τις ομάδες. Όλοι φοιτητές θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά στις ώρες των ομάδων τους.

Παράλληλα θα διεξαχθεί η τελική πρόοδος για τους φοιτητές που παρακολούθησαν το εργαστήριο σε προηγούμενο εξάμηνο και δεν συμπεριλαμβάνονται σε κάποια από τις ομάδες του τρέχοντος εξαμήνου. Οι φοιτητές που θα δώσουν τελική εξέταση πρέπει να προσέλθουν στις αίθουσες των εργαστηρίων 207, 208 του κτιρίου της βιβλιοθήκης την Παρασκευή 27/1/2017 από τις 9:00 μέχρι τις 12:00 και θα εξεταστούν στη γλώσσα Assembly.

Στην εξέταση του εργαστηρίου θα επιτρέπονται οι σημειώσεις του μαθήματος.

Ο Διδάσκων