Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων – Αναπλήρωση Θεωρίας

Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων – Αναπλήρωση Θεωρίας

Η αναπλήρωση της θεωρίας της 19/1 θα γίνει την Παρασκευή 27/1 στις 17:00 στην αίθουσα Α2.

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας