Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – Εργαστήριο

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – Εργαστήριο

Η αναπλήρωση του εργαστηρίου για την ομάδα Ε10, που δεν πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου, θα γίνει τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 στις 16:00 στην αίθουσα 207 του κτιρίου της βιβλιοθήκης.

Β. Μαρδύρης