Πρόοδος εργαστηρίου «Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη

Την Τρίτη 12/11/2019 θα πραγματοποιηθεί η πρόοδος του εργαστηρίου «Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη» στην Αίθουσα Α1.

Οι ώρες εξέτασης ανά τμήμα είναι οι εξής:

Ε1, Ε2: 17:00 – 18:00
Ε3, Ε4: 18:00 – 19:00
Ε5: 19:00 – 20:00.

Διδάσκουσα εργαστηρίου Δρ. Μαυρίδου Ευθυμία emavridou@teiemt.gr