ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΌ LINK ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 22 ΜΑΙΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΧΡΙ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ