Αγγλική Τεχνική Ορολογία – Εξεταστική

Για την εξεταστική στο μάθημα ΄Αγγλική Τεχνική Ορολογία“ στις 4 Φεβρουαρίου 2021

θα συνδεθείτε αρχικά μέσω της πλατφόρμας zoom.

Δίνεται το join URL: https://zoom.us/j/95316736704

και τo Passcode, ο Κωδικός σύνδεσης: 343011

Έπειτα, θα συνδεθείτε στην πλατφόρμα moodle

https://moodle.cs.ihu.gr

προκειμένου να απαντήσετε τις ερωτήσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα θα πρέπει πρώτα να κάνετε ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ με την χρήση των κωδικών σας.