Επαναληπτική εξέταση τελικής Εργαστηρίου – Αντικειμενοστραφής

Επαναληπτική εξέταση τελικής Εργαστηρίου – Αντικειμενοστραφής

Η τελική εξέταση του εργαστηρίου στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό θα επαναληφθεί την Παρασκευή 15/01 ειδικά για όσους δεν μπόρεσαν να υποβάλλουν λόγω τεχνικών δυσκολιών στην πρώτη εξέταση. Περισσότερες πληροφορίες στο https://moodle.cs.ihu.gr/moodle/course/view.php?id=7#section-4