(ΠΠΣ Μηχανικών Πληροφορικής) – Τμήματα Εργαστηρίου Ψηφιακά Συστήματα

Τα τμήματα του Εργαστηρίου Ψηφιακά Συστήματα για τους φοιτητές του ΠΠΣ Μηχανικών Πληροφορικής έχουν αναρτηθεί στον φάκελο Labs στον σύνδεσμο: https://tinyurl.com/y53tssdr

Οι φοιτητές προσέρχονται στο εργαστήριο τις ώρες και ημερομηνίες που προβλέπονται από το πρόγραμμα. Αλλαγές τμημάτων δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν με επικοινωνία με email.

Οι φοιτητές που ανήκουν στο τμήμα Τελική Εξέταση θα εξεταστούν και σε ενδιάμεση πρόοδο.

Ο διδάσκων.