Αναβολή μαθήματος Γραφικά Υπολογιστών της 25 Μαΐου

Αναβολή μαθήματος Γραφικά Υπολογιστών της 25 Μαΐου

Ο διδάσκων του μαθήματος Γραφικά Υπολογιστών Δρ Κων/νος Δεμερτζής, θα απουσιάζει την Πέμπτη 25 Μαΐου 2017 καθώς συμμετέχει στις εργασίες του διεθνές συνεδρίου “Operational Planning, Technological Innovations and Mathematical Applications 2017 ”. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουνίου 2017 και με νεότερη ανακοίνωση που θα σας γνωστοποιηθεί εγκαίρως.