!!! ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

!!! ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ανακοινώνεται ότι από σήμερα 11 Μαρτίου μέχρι και τις 24 Μαρτίου αναστέλλεται η εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 783Β/10-3-2020) για λόγους προστασίας από τον κορωνοϊό. Για οτιδήποτε νεώτερο ή διαφορετικό θα γίνεται ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος.

Ο Πρόεδρος