Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων – Εργαστήριο

Σας ενημερώνω πως το αυριανο μαθημα δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω αναστολής λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.